Morokulien

Morokulien

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Amatörradiostugan i vinterskrud.

 

Svenska Freds- och Skiljedoms- föreningens kongress i Morokulien 2005.
Vid denna kongress beslutade de att sälja marken till Eda Kommun.

Norges Fredslag hade även de ett möte samtidigt där de beslutade sälja sin mark till Eidskog Kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Botnen, ordförande för Norges Fredslag samt Frida Blom, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedoms-föreningen 2005.

Anna-Kari Gudmundson tog bilderna.