Historik

Historik

FredsmonumentetGjennom Kalmarunionen i 1397 la dronning Margrethe grunnlaget for det som skulle bli en sterk nordisk stat ved at Danmark. Norge og Sverige ble en union. Allerede i 1448 gikk Sverige permanent ut av unionen, og gjennom en traktat av 1450 skulle så Danmark og Norge være to likestilte stater i union med felles konge. Det endte opp med en total dansk dominans opp gjennom hele middelalderen.


Sverige prøvde gjennom lang tid og flere forsøk å ekspandere vestover ved å okkupere Norge uten at dette lykkes.Først etter at Danmark hadde gått i kompaniskap med Napoleon og dermed ble den tapende part ved Kielerfreden i 1814 ble Norge styrt inn i en union med Sverige som varte helt til 1905. Uansett hvordan en så på denne tvungne unionen så førte dette i hvert fall til at de mange krigssituasjonene mellom Norge og Sverige opphørte.