Fredsplassens Venner

Fredsplassens venner

På 1800 tallet vokste det frem en internasjonal bevegelse for fred. I mange land ble det agitert for at krig ikke var noen fornuftig løsning på uenighet om landegrenser m.m. Dette førte blant annet til etableringen av fredsforeninger både i Norge og Sverige. Den svenske foreningen som fikk navnet Svenska Freds- och skiljedomsföreningen ble etablert i 1883 som en følge av at det gjennom flere tiår var et antall riksdagsmenn som hadde snakket varmt for saken, inte minst Klas Pontus Arnoldsson som fick Nobels fredspris 1908.

Den tilsvarende norske foreningen ble dannet i 1885 etter et initiativ av stortingsmann Wollert Konow. Blant de første medlemmene var det så markante skikkelser som Bjørnstjerne Bjørnson og Halvdan Koht som senere ble norsk utenriksminister.
Sammen spilte disse to foreningene en sentral rolle under unionsoppløsningen i 1905.

Nuvarande Ordförande för Fredsplassens Venner heter Christina Öster.

Medlemskap i föreningen kostar 100kr NOK/SEK för enskilda och 150kr för familjer.
Skicka oss ett mail med ditt namn och adress så kommer mer information. Det är aldrig för sent att leva med fred i sitt hjärta!

Kontaktuppgifter:

Adress:      Fredsplatsens Vänner
                 Morokulien Infocenter
                 673 93 Morokulien

E-post:      christina@fredsmonumentet.com

 

Fredstips:

Vårt bästa fredstips är att du/ni deltar i en eller flera av de aktiviteter som pågår under sommaren 2009. Vi börjar den 5 maj med en Uppfinnarmässa för skolbarn och slutar den 30 augusti med Gospel på gränsen. Ett stort TACK till Sveriges och Norges Ambassadörer som hjälpt oss både med medel och varm uppmuntran. Även Eda Kommun och Region Värmland har hjälpt oss med medel och Ordföranden i Eidskog är en stor inspirationskälla. Elinor Brustad i Eidskog är vår starka klippa i arrangemangsarbetet: stort TACK.
Hela programmet för jubileumshelgen finns här.

Har du brevväxlat med någon sedan 1959? Då vill vi få bjuda in dig och din kamrat speciellt till den 15-16 augusti. Hör av dig till Fredsplatsens Vänner eller till Morokulien Infocenter tfn 6283 0700 eller 0571-233 70.

Vill du delta i de fortsatta arrangemangen i Morokulien under de kommande åren? Hör av dig och berätta om dina möjligheter. Vi fortsätter att ha moro/kul ända fram till år 2014.